Het is een leuke inkomstenbron voor kranten. Meer positiefs is er eigenlijk niet over te zeggen. Over de advertenties waarin bedrijven bekendmaken dat ze gaan fuseren en dat de stukken ‘ten kantore van genoemde vennootschappen’ ter inzage liggen.

De wet schrijft voor dat rechtspersonen die willen fuseren dat in een landelijk verspreid dagblad aankondigen. Het doel van die bepaling? Schuldeisers en andere belanghebbenden informeren. Zodat ze “tijdig hun rechten kunnen uitoefenen en eventueel verzet aan kunnen tekenen”, zoals dat in juridisch jargon heet. Maar ja. Hoeveel belanghebbenden pluizen dagelijks alle landelijke dagbladen uit? Nul, vermoeden de notarissen die ik de vraag voorlegde.

Minimaal bereik
Dat notarissen en hun fuserende klanten geen waarde toekennen aan de bekendmakingen, blijkt ook uit het feit dat ze meestal kiezen voor publicatie in dagblad Trouw. In vergelijking met De Telegraaf, het AD en NRC heeft Trouw de kleinste oplage (nog geen 100.000) en dus de laagste advertentietarieven. Een groot bereik van de bekendmakingen – wat toch de bedoeling moet zijn geweest van de wetgever – speelt dus geen rol bij de keuze van het medium. Het moet nu eenmaal, denken de notaris en zijn klant, laten we dus maar de goekoopste nemen. Tsjah.

Behoorlijke verspilling

Vorig jaar waren er in Nederland meer dan 5.000 juridische fusies, goed voor anderhalf miljoen euro extra omzet voor de landelijke dagbladen. Wie graag rekent, kan daar ook nog alle afsplitsingen en -ontbindingen à 300 euro bij optellen. Want die moeten van onze wetgever ook in de krant. Plus allerlei andere bekendmakingen en oproepen. Het gaat om veel geld dus. Veel verspild geld. Want het kan best anders. Internet biedt meer dan genoeg mogelijkheden om tegen lagere kosten de doelgroep beter te bereiken.

Maar als het dan toch in de krant moet, dan kan het ook wel anders. Kijk maar. Links de advertentietekst. Rechts de herschreven versie. Korter en duidelijker, zonder dat er essentiële informatie verloren is gegaan.


Elcim Group B.V. en Agro Holding B.V. zijn van plan te fuseren. U kunt de wettelijk verplichte stukken bekijken bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam of op het kantoor van de B.V.’s in Amsterdam: Kingsfordweg 151.