Wij krijgen een kind – Deze header staat op een webpagina van De Hypotheker. Toch weet je direct dat het niet De Hypotheker is die zwanger is. De ‘wij’, dat is de bezoeker van de website. Vreemd eigenlijk.

Onder de header ‘Wij krijgen een kind’ vervolgt de tekst op de website van De Hypotheker: ‘Spannend, jullie krijgen een kind’. De bezoeker is dus niet allen de ‘wij’, maar óók de ‘jullie’. Dat is wat je noemt een wisselend perspectief. Maar hoewel dat indruist tegen traditionele schrijfconventies, levert het – mits zorgvuldig gebruikt – geen verwarring op.

De ultieme vorm: Ik wil
Wij krijgen een kind: het is een voorbeeld van het ik-perspectief. Contentschrijvers gebruiken het graag, óók in de ultieme vorm: Ik wil. Je ziet het steeds vaker, zowel in content als in url’s (van ikwilAandebak.nl tot ikwilZitzakken.nl). Dit Ikwilpuntjepuntje.nl is Googliaans: de url heeft de vorm van een Google-zoekopdracht. Dat werkt overigens uitstekend. ‘Ik wil’ is een snelle wegwijzer naar informatie over een situatie waarin de websitebezoeker zichzelf kan herkennen. En hoe sneller de bezoeker vindt waar hij op uit is, hoe kleiner de kans dat hij voortijdig afhaakt.

woonwijze.nl

Van geen persoon via de tweede persoon naar de eerste persoon
Het ik-perspectief is vooral de laatste jaren in zwang geraakt. Eerder overheerste het jij-perspectief (of de beleefdheidsvorm ervan: het u-perspectief):

  • Je wilt huren
  • Je wilt kopen

Dit perspectief komt ook veel voor in de vragende vorm:

  • Wil je huren?
  • Wil je kopen?

En vóór het jij-perspectief, was er het neutrale perspectief:

  • Een woning huren
  • Een woning kopen

Zoek de verschillen
De keuze van een perspectief heeft te maken met de relatie die je nastreeft met je websitebezoeker. In het neutrale perspectief speelt de websitebezoeker geen rol. Het is het minst directe, minst persoonlijke perspectief. Dat is anders bij het jij-perspectief. Dat benoemt zowel de websitebezoeker als het bedrijf. Want iemand (het bedrijf) noemt de lezer ‘jij’. Het ik-perspectief ten slotte is weer anders. Dat stelt de klant volledig centraal. Het bedrijf speelt geen rol in het ik-perspectief. Wel laat je, mits je het goed aanpakt, indirect zien dat je in staat bent je te verplaatsen in situaties en wensen van de klant.

Welk perspectief kies je?
Wil je bijvoorbeeld overkomen als de onafhankelijke deskundige, op enige afstand? Dan lijkt het neutrale perspectief aangewezen.Is het belangrijk de relatie met de websitebezoeker naar voren te laten komen? Daar is vooral het jij-perspectief geschikt voor. Zijn noch de uitstraling noch de relatie relevant? Dan is het ik-perspectief een goede keuze: recht op het doel af!

Ga er zorgvuldig mee om
De hersenen van lezers kunnen veel aan. Zelfs wisselende perspectieven. Zoals in het eerste voorbeeld: in het kopje ‘Wij krijgen een kind’ en in de tekst eronder ‘Spannend, jullie krijgen een kind’. Een dergelijke opzet leest als een dialoog tussen klant en leverancier. Maar het kan ook fout gaan. Zie het voorbeeld hieronder: drie verschillende perspectieven op hetzelfde niveau: mijn eerste woning, Je Eerste-Huis pakket, De bijkomende kosten. Dat kan wél haperende hersenen veroorzaken: wie is wie?

www.dehypotheker.nl